0602 ve 0603 Tarifesindeki Bitki ve Çiçeklerin İthalatının Kayda Alınmak Suretiyle Gözetime Tabi Tutulması Hakkında 

 

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Tarım
 

Konu: 0602 ve 0603 Tarifesindeki Bitki ve Çiçeklerin İthalatının Kayda Alınmak Suretiyle Gözetime Tabi Tutulması Hakkında

Duyuru Özeti:
 

Aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) belirtilen ürünlerin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
 
G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

0602

Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil), çelikler, daldırmalar; mantar miselleri:

0603

Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları (taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış):
 
  –  Belirlenen ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçıların, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Kayıt Merkezlerine kaydettirmek ve ithal işleminin kayda alındığına dair bir Kayıt Belgesi düzenlettirmeleri gerekmektedir.
 
  –  Bir gümrük beyannamesi kapsamında, brüt 5 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise kayda alma uygulamasına tabi değildir.
 
  –  Kayıt Belgelerinin geçerlilik süresi 45 (kırk beş) gündür. Bir Kayıt Belgesi birden fazla beyanname için kullanılamaz ve süresi uzatılamaz.
 
  –  Tebliğ  23/09/2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 
Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net