04.06.2013 tarih ve 28667 sayılı Resmi Gazete içeriği: TR-TUNUS arasında tavizli vergiye tabi bazı tarım ürünleri, balık ve balık ürünlerine gözetim.04.06.2013 tarih ve 28667 sayılı Resmi Gazete içeriği: TR-TUNUS arasında tavizli vergiye tabi bazı tarım ürünleri, balık ve balık ürünlerine gözetim

1-Türkiye-Tunus Ortaklık Konseyinin Tarım Ürünlerinde Taviz Değişimi Hakkındaki Protokol II’nin A ve B Tablolarının Değiştirilmesine İlişkin 2/2012 Sayılı Kararın Onaylanması Hakkında Karar-2013/4794

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Kararın amacı, Tunus menşeli bazı tarım ürünlerinin, Türkiye’ye ithalinde uygulanacak olan taviz oranı ve tavizli gipleri, bunun yanısıra, Türkiye menşeli bazı tarım ürünlerinin, Tunus’a ithalinde uygulanacak olan taviz oranı ve tavizli giplerin hükme bağlanmasıdır.

Kararın metni içinde yer alan tablolarda, tavizli gtipler ve gümrük vergisi tavizleri net bir şekilde ifade edilmiştir.

Kararın tam metni için tıklayınız.

2-İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/9)

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğin amacı, aşağıdaki gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen ürünlerin ithalatının kayda alınmak(kayıt belgesi) suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

KAYDA ALINAN EŞYA LİSTESİ

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

0302.13.00.00.00

Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodorus)

0302.14.00.00.00

Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)

0302.41.00.00.00

Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası-Clupea pallasii)

0302.43

Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus, Sardinops spp.) yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.), palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus)

0302.44.00.00.00

Uskumru balıkları (uskumru -Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu Scomber Australasicus,Kolyoz-Scomber japonicus)

0302.46.00.00.00

Cobia (Rachycentron canadum)

0302.53.00.00.00

Kömür balığı (Pollachius virens)

0302.59.90.00.00

Diğerleri

0302.82.00.00.00

Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]

0302.84.90.00.00

Diğerleri

0302.85.90.00.00

Diğerleri

0302.89.90.00.00

Diğerleri

0303.11.00.00.00

Sockeye somonu (Red salmon) (Oncorhynchus nerka)

0303.12.00.00.00

Diğer Pasifik somonları (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodorus )

0303.13.00.00.00

Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)

0303.23.00.00.00

Tilapya (Oreochromis spp.)

0303.24.00.00.00

Yayın (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0303.29.00.00.00

Diğerleri

0303.51.00.00.00

Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası Clupea pallasii)

0303.53

Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus, Sardinops spp.), yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.), palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus)

0303.54

Uskumru balıkları (uskumru -Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu-Scomber Australasicus,Kolyoz-Scomber japonicus)

0303.65.00.00.00

Kömür balığı (Pollachius virens)

0303.89.10.00.00

Tatlısu süs balıkları

0303.89.40.00.00

Palamut-torik (Orcynopsis unicolor) cinsi balıklar

0304.41.00.00.00

Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)

0304.44.30.00.00

Kömür balığı (Pollachius virens)

0304.62.00.00.00

Yayın balığı (Pangasius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) [Yalnızca Pangasuslara ait olanlar (Pangasius spp)]

0304.73.00.00.00

Kömür balığı (Pollachius virens)

0304.75.00.00.00

Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma)

0304.81.00.00.00

Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)

0304.86.00.00.00

Ringa balığı (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0304.89.41.00.00

Avustralya uskumrusu – Scomber Australasicus

0304.89.49.00.00

Diğerleri

0304.93.10.00.00

Surimi

0304.94.10.00.00

Surimi

0304.95.10.00.00

Surimi

0304.99.10.00.00

Surimi

0304.99.23.00.00

Ringa balıkları (Atlantik ringası -Clupea harengus, Pasifik ringası -Clupea pallasaii) na ait olanlar

0306.16
(0306.16.10.00.00 hariç)

Soğuk su karidesleri (Pandalus spp., Crangon crangon)

0306.17
(0306.17.10.00.00,
0306.17.92.00.00 hariç)

Diğer karidesler

0306.17.92.00.00

Penaeus familyasından karidesler

0306.26
(0306.26.10.00.00 hariç)

Soğuk su karidesleri (Pandalus spp., Crangon crangon)

0306.27
(0306.27.10.00.00 hariç)

Diğer karidesler

0307.41

Canlı, taze veya soğutulmuş

0307.49
(0307.49.05.00.00 hariç)

Diğerleri

0307.51.00.00.00

Canlı, taze veya soğutulmuş

0307.59
(0307.59.05.00.00 hariç)

Diğerleri

0307.99.11.00.00

Akdeniz kalamarları (İllex spp.)

Yukarıdaki liste kapsamı ürünleri ithal etmek(serbest dolaşım rejimine tabi tutmak) isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Ekonomi Bakanlığı tarafından yetkilendirilen “Kayıt Merkezleri”ne(kayıt merkezleri tebliğde vardır)  kaydettirir, ithal işleminin kayda alındığına dair bir “Kayıt Belgesi” alırlar.

Bir gümrük beyannamesi kapsamında, brüt 50 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise kayıt belgesinden muaftır.

Kayıt belgesi başvuruları en geç on işgünü içerisinde sonuçlandırılır.

Kayıt belgelerinin geçerlilik süresi kırkbeş gündür.

Bir kayıt belgesi birden fazla beyanname için kullanılamaz ve süresi uzatılamaz.

Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, kayıt belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez. Ancak gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, kayıt belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten daha fazla bir oranda aşması halinde yeni bir “Kayıt Belgesi”nin veya elektronik ortamdaki kaydının ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine sunulması zorunludur.

Kayıt belgesi üçüncü kişilere devredilemez.

Tebliğ, yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girecektir.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.