02.05.2013 tarih ve 28635 sayılı Mükerrer Resmi Gazete içeriği (Takviye edici gıda ith, yer fıstığı gözetim uygulaması)02.05.2013 tarih ve 28635 sayılı Mükerrer Resmi Gazete içeriği


1- Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik

              Bu Yönetmelik, takviye edici gıdaları ithal eden, üreten, işleyen ve piyasaya arz eden işletmelerin kayıt edilmesi; takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlenmesi ve piyasaya arzı; takviye edici gıdaların onayı, izlenebilirliği ve işyeri sorumlukları ile Takviye Edici Gıda Komisyonunun kuruluşu, çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal edilen ve/veya üretilen ve/veya işlenen ve/veya piyasaya arz edilen takviye edici gıdalar için 31/12/2014 tarihine kadar bu Yönetmeliğe göre onay alınması zorunludur.

Yönetmelik, yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girecektir.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.

 

 

 2- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

                 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki tabloda yer alan 1202.41.00.00.00 ve 1202.42.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P.) “kabuklu” ve “kabuksuz (kırılmış olsun olmasın)” yer fıstığına  ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Değişiklikle gözetim tutarları yükseltilmiştir.

1202.41.00.00.00

Kabuklu

1.900 (Daha Evvel 1.100 USD/Ton’du)

1202.42

Kabuksuz (kırılmış olsun olmasın)

2.750 (Daha Evvel 2.200 USD/Ton’du)

 “

 

 

Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.