01.07.2013 tarih ve 28694 sayılı Resmi Gazete içeriği: ithalat rejimine ek kararlar(V sayılı liste), Hırvatistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşl1- İthalat Rejimine Ek Karar – 2013/4961

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Karar, Hıvatistan’ın bugün(01.07.2013) tarihi itibariyle AB nin 28. tam üyesi olması nedeniyle, ithalat rejimimizdeki düzenlemelerden ibarettir.

Kararın tam metni aşağıdaki gibidir.

 

 İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR –2013/4961

MADDE 1 – 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki;

a) II sayılı Listenin “Gümrük Vergisi Oranı (%)” sütunlarında yer alan tüm “HIR” ibareleri,

b) II sayılı Listede bulunan Hırvatistan’a ilişkin tüm dipnotlar,

c) EK 6’da bulunan “HIR. : Hırvatistan” satırı,

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Karar 1/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

2- Hırvatistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar – 2013/ 4963

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Kararın amacı, Hırvatistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ithalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkındaki Karar’ın 01.07.2013 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasıdır. Bu mevzuat  değişikliği de yine, Hırvatistan’ın AB ye katılımına istinaden, AB üyesi olmadan önceki uygulamaların kaldırılmasına yönelik bir düzenlemedir.

Kararın tam metni aşağıdaki gibidir.

 HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 30/6/2003 tarihli ve 2003/5869 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Hırvatistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ithalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Karar 1/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

       

 

 

3- İthalat Rejimine Ek Karar – 2013/4961

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Karar,

A) kararın ekinde yer alan EK:II sayılı listede Gümrük Tarife istatistik Pozisyonları (G.T.İ.P) ve kayıt numaralarıbelirtilen ürünler, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı listeden çıkartılması ve

B) yine karar ekinde yer alan EK:I sayılı listede Gümrük Tarife istatistik Pozisyonları (G.T.İ.P), kayıt numaraları, madde isimleri ve gümrük vergisi oranları belirtilen ürünlerin, söz konusu İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı listeye ilave edilmesi

ile ilgilidir.

Bu karar fazlasıyla önemli. Çünkü, ithalat rejimi eki V sayılı listede “0” vergi ile gümrüğe beyan edilen ürünlerimiz varsa, listeden çıkmış olabilir. Bunun akside mümkün, çok daha yüksek vergiden ithal ettiğimiz ürünler, ithalat rejimi eki V sayılı liseye girmiş olabilir ve “0” vergi ile ithal edebilir duruma gelmiş olabiliriz. Söz konusu listede yine tanımlarda birçok değişiklikler yapılmış, kullandığımız gtiplerimizin V sayılı daha evvelinde olsa dahi, tanımlarını kontrol etmemizde de yarar var.

Kararın tam metni aşağıdaki gibi olup, listelere ilişkin link mevzuat altında bulunmaktadır.

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1 – (1) Bu Kararın ekinde yer alan EK:II sayılı listede Gümrük Tarife istatistik Pozisyonları (G.T.İ.P) ve kayıt numaraları belirtilen ürünler, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı listeden çıkartılmıştır.

(2) Bu Kararın ekinde yer alan EK:I sayılı listede Gümrük Tarife istatistik Pozisyonları (G.T.İ.P), kayıt numaraları, madde isimleri ve gümrük vergisi oranları belirtilen ürünler, söz konusu İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı listeye ilave edilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Karar 1/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 Ekleri için tıklayınız.